vineri, 27 decembrie 2013

Cu multumiri

Cu mulţumiri


15. Pacea lui Hristos, la care aţi fost chemaţi, ca să alcătuiţi un singur trup, să stăpânească în inimile voastre, şi fiţi recunoscători. 16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră. 17. Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus şi mulţumiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl.
Coloseni 3


             Dragii mei, sfârşitul acestui an este un motiv de întoarcere cu recunoştinţă şi mulţumire. Îmi place mult cum spune prima parte: Fiţi recunoscători, stăpâniţi de pace. Şi într-adevăr, atunci când eşti plin, stăpânit de pace, este mult mai uşor să vezi lucrurile raţional şi cu discernământ şi să dezvolţi o atitudine de mulţumire şi recunoştinţă. De fiecare dată când cădem pradă amărăciunii, mahnirii, frustrării, ni se întunecă parcă ochii minţii şi nu mai vedem decât lucrul negativ care ni se întâmplă atunci şi care, deşi probabil este neînsemnat în comparaţie cu motivele de recunoştinţă şi mulţumire, devine brusc un uriaş de netrecut!
              Chiar atunci când cântam, dragii mei, versetul spune să cântăm cu multumire în inima noastră. Câte cântări au fost oare împiedicate de nemulţumire anul acesta? Sau câte cântari au fost poate cântate greşit? (nu din cauza vocii :) )
              Dar cum să cânţi cu o inimă plină de mulţumire tot timpul? Ce răspuns frumos..."Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi!" Prima condiţie, şi este de prisos orice explicaţie. Doar gândeşte-te la cuvintele: SĂ LOCUIASCĂ şi DIN BELŞUG. A locui înseamnă a-şi avea reşedinţa, exprimă o constantă, o permanenţă, o stapanire. Este aşa Cuvântul Lui pentru noi zilnic?  Apoi, din belşug, înseamnă că nu ocupă o părticică din casa unde locuieşte ci o umple. Suntem noi plini deci?
              Dar de ce trebuie să fim plini neapărat? Doar aşa ne vom putea sfătui şi învăţa unii pe alţii cu cântări de laudă şi cântări duhovniceşti! Nu poţi programa încercările, nedumeririle, sau nevoile şi nici natura lor. Vistieria ta trebuie să fie mereu plină pentru a oferi sfaturi şi învăţături după nevoia fiecăruia (inclusiv a ta insuti) potrivit cu timpul la care ea apare. Psalmii sunt Scriptura. Deci trebuie sa fim bine la capitolul Scriptură pentru a putea învăţa şi sfătui pe alţii. Cântările de laudă sunt cântările pe care le cântăm împreună, deci aspectul părtăşiei noastre trebuie sa fie unul real pentru a avea autoritate în ănvăţătură şi greutate în sfat. Iar cântările duhovniceşti sunt cele pe care le primeşti de la Dumnezeu în timpul tău de părtăşie cu El, inspirate direct de El. Concluzia deci este că relaţia cu Dumnezeu şi viaţa de rugăciune trebuie sa fie din abundenţă de asemenea.
            Ce interesant că mai apoi, toate aceste lucruri: plinătatea păcii, plinătatea Cuvântului, psalmii, cântările de laudă, cântările noastre,  şi orice lucru făcut în Numele Domnului Isus, prin vorbă sau faptă trebuie însoţit de mulţumire şi recunoştinţă.
             E felul nostru de a-I recunoaşte meritele în toată însoţirea de care ne-a făcut parte. El este  Dătătorul păcii prin care alcătuim un singur trup, El, prin Duhul Sau este Cuvântul care trebuie sa ne umple si să locuiască din plin în noi, El este motivul şi sursa cântărilor noastre, El este Cel prin aprobarea Căruia suntem în stare să rostim sau să facem ceva. 
              Da, El merită toată slava şi mulţumirea noastră şi acum la sfârşit de an, şi necurmat în fiecare zi!
            Să aveti o inimă plină de El, stapanita de pace, de Cuvânt şi cântare plină de mulţumiri necurmate aduse Tatălui prin Domnul Isus!

Binecuvantari vesnice,
Radu